WD stopper opp og må restartes?

Dette ser ut til å kunne være et problem når en bruker USB overgang

Dette kan skyldes flere forhold, og det er ikke alltid finne ut av dette umiddelbart.

En bør prøve å oppdatere driverne fro USB-forbindelsen, reinstallere programmet, sørge for god jording på strømforsyningen til PC’en

Om det fremdeles ikke virker, kan en prøve med en annen PC om det er mulig, eller som siste utvei, bytte til seriekobling

. Se også FAQ om USB.