Ofte spurte spørsmål og bruksanvisninger

 • 1.Spørsmål
 • Hvordan legge ut værdata på nett?

  Om for de stasjoner som har denne muligheten følger det med beskrivelse av hvordan overføringen finner sted.
  Det er også med en CD med programvare og maler for hvordan været kan presenteres på nettet. Det er imidlertid en fordel med noe kunnskap om hvordan internett fungerer for å få dette til.
  Weather Display er en tredjeparts programvare som kan brukes mot de fleste værstasjoner. Denne er omfattende med et "hav" av muligheter.

 • Hvordan kobles værstasjonen til PC?

  Værstasjonen kobles til PC ved hjelp av en seriell-, USB- eller nettverkskabel (IP) kabel.

 • Kan verdier kalibreres?

  På de fleste verdier kan kalibreres dersom de antas å ha et systematisk avvik. For øvrig må stasjonene justeres for barometertrykket for høyden over havet hvor stasjonen er plassert.

 • Hvordan skal jeg justere værstasjonen for høyde over havet?

  Lufttrykket minker med høyden over havet. Det lufttrykket som oppgis på værmeldinger er regnet om til trykk ved havnivå. Derfor kan det være greitt å justere stasjonen for denne høyden. En må selv sette det aktuelle trykk. Se i den aktuelle bruksanvisning for å sette trykket/høyden. Trykket minker med ca 1 hpa/mb for hver 8 meter over havet. Befinner en seg for eksempel 200 m over havnivå, må en øke trykket med 25 hpa for å finne ut hva som tilsvarer trykket ved havnivå.

 • WD stopper opp og må restartes?

  Dette ser ut til å kunne være et problem når en bruker USB overgang. Dette kan skyldes flere forhold, og det er ikke alltid finne ut av dette umiddelbart.
  En bør prøve å oppdatere driverne fro USB-forbindelsen, reinstallere programmet, sørge for god jording på strømforsyningen til PC'en. Om det fremdeles ikke virker, kan en prøve med en annen PC om det er mulig, eller som siste utvei, bytte til seriekobling. Se også FAQ om USB.

 • Problemer med USB på Davis stasjoner

  Norsk strømnett er annerledes enn i de fleste andre europeiske land, bortsett fra Albania(!).
  I Norge er IT-nett (Insulated Terra) det vanlige, med 230 volt mellom fasene, og hvor alle strømførende deler flyter i forhold til jord
  (spenningsforskjellen mellom en fase og jord kan og vil variere). Dette er på en måte en fordel, fordi strømnettet kan fungere selv om det oppstår jordfeil.

  Dette kan gi utslag i at Davis med USB får problemer med å gi signaler til PC fra konsollet. Det anbefales fra Davis at det kan monteres "ferrite ring" på enden på USB kabel. Den skal settes nærmest mulig kontakten som settes i PC. Disse kan evnt kjøpes hos Clas Ohlson

 • 2.Bruksanvisninger
 • Hvordan installerer WDL?
 • WD bruksanvisning
 • WDL: Hvordan skifte til norsk språk i værmelding
 • WD bruksanvisning