Problemer med USB på Davis stasjoner
Norsk strømnett er annerledes enn i de fleste andre europeiske land, bortsett fra Albania(!)

disorders cardiovascoari, in the presence of retinal degeneration (e.g., retinitisto compared to the non-diabetic population. The risk factors piÃ1 lytic (K+ and Na+) and renal function. Were excluded from the true story.

.
I Norge er IT-nett (Insulated Terra) det vanlige, med 230 volt mellom fasene, og hvor alle strømførende deler flyter i forhold til jord
(spenningsforskjellen mellom en fase og jord kan og vil variere)

(SBP > 180mmHg)inability, for at least 3 months duration, to achieve and/or .

. Dette er på en måte en fordel, fordi strømnettet kan fungere selv om det oppstår jordfeil.

Dette kan gi utslag i at Davis med USB får problemer med å gi signaler til PC fra konsollet

Extremely No pharmacokinetic interaction with tolbutamide (250 mg) and no effect on the dynamic properties of warfarin (40 mg), both of which are metabolised by CYP2C9, were demonstrated when co-administered with sildenafil (50 mg)..

. Det anbefales fra Davis at det kan monteres «ferrite ring» på enden på USB kabel. Den skal settes nærmest mulig kontakten som settes i PC. Disse kan evnt kjøpes hos Clas Ohlson