Problemer med USB på Davis stasjoner

Norsk strømnett er annerledes enn i de fleste andre europeiske land, bortsett fra Albania(!)

I Norge er IT-nett (Insulated Terra) det vanlige, med 230 volt mellom fasene, og hvor alle strømførende deler flyter i forhold til jord (spenningsforskjellen mellom en fase og jord kan og vil variere).
Dette er på en måte en fordel, fordi strømnettet kan fungere selv om det oppstår jordfeil.

Dette kan gi utslag i at Davis med USB får problemer med å gi signaler til PC fra konsollet

Det anbefales fra Davis at det kan monteres «ferrite ring» på enden på USB kabel. Den skal settes nærmest mulig kontakten som settes i PC. Disse kan evnt kjøpes hos Clas Ohlson