Video fra overvåking Skjærhalden båthavn

 

Sommer 2013